Elbistan Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi
Elbistan Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi

Teklif Formu

Adınız Soyadınız

E-posta adresiniz

Telefon

Mesajınız

Elbistan Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi Elbistan Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi

Menü

Personel Alımı

Personel Alımı

Personel Alımı

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümlerine göre kurulan, merkezi Kahramanmaraş Elbistan İlçesinde bulunan Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi’nde (TDİBOSB), ilgili Kanunun 10’uncu maddesi uyarınca “Bölge Müdürü” olarak görev yapmak üzere aşağıdaki şartları taşıyan adaylar arasından bir (1) adet personel alınacaktır. 

A) Başvuru Şartları:

1. Üniversitelerin SBF, İİBF, Ziraat, Veterinerlik, İnşaat ve Endüstri Mühendisliği gibi fakülte veya bölümlerinden mezun olmak.

2. Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı olmak. (Elbistan nüfusuna kayıtlı adaylar tercih sebebi olacak.)

3. Elbistan İlçesinde oturmayı kabul etmek. 

4. İdarecilikte veya kendi uzmanlık alanında en az iki yıllık tecrübe sahibi olmak. 

5. Temel bilgisayar kullanım becerisine sahip olmak.

6. 40 yaşını geçmemiş olmak. 

7. (B)  sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. 

8. Görevin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak.

9. Görevini yapmaya engel bir hali bulunmamak.

 

B) Başvuru Şekli: 

1. Adaylar 16.08.2021 tarihine kadar bir adet fotoğraflı özgeçmişlerini info@elbistantdibosb.com adresine ileterek, başvurularını online yapacaklardır.

2. Adaylar özgeçmişlerinde, üniversite giriş yüzdelik dilimlerini, eğitimlerini, diploma notlarını, lisansüstü derecelerini, iş tecrübelerini ve varsa KPSS puanı vb. gibi nicel özelliklerini açıkça belirtmelidirler. 

C) Mülakat:  

1. Müracaat şartları tutan adaylar arasından tecrübeleri, varsa KPSS sınav puanı, diploma notu, üniversite giriş yüzdelik dilimi gibi kriterleri esas alınarak yapılacak sıralamaya göre 10 kişi mülakata çağrılacaktır.  

2. Başvurular alınıp değerlendirme yapıldıktan sonra mülakat tarihi ve yeri ayrıca duyurulacaktır.

3. Başarılı bulunan aday, mülakatta ve özgeçmişinde beyan ettiği hususlara dair bilgi ve belgeleri işe alım öncesinde ibraz etmek sorumluluğundadır. 

D) Ücret ve Sosyal Güvence:

Bölge Müdürünün mali ve sosyal hakları iş hukukuna tabi olarak TDİBOSB Yönetim Kurulu’nca belirlenecektir. 

Yorumlar
Yorum Yap